කරාපිටියේ රෝහලේ ගැටුමට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් අත් අඩංගුවට

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරු සහ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් අතර ඊයේ ඇතිවූ ආරවුල අතර තුර සුළු…