නිදහස් දිනයට විරුද්ධත්වය පෑ පිරිසකට කඳුළු ගෑස්

අදට යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ 76 වන නිදහස් දින සැමරුමට එරෙහිව කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ පැවැති විරෝධතා පාගමනක්…