කන්ටේනරයක සැඟවී රටින් පැන්න ලාංකිකයන් දෙදෙනා චීනය පිටුවහල් කරයි.

කොළඹ වරායේ නැංගුරම් ලා තිබූ නෞකාවක හිස් කන්ටේනරයක සැඟවී මැලේසියාවට පැන යාමට උත්සාහ කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන්…