හදිසියේම වෙරළ තීරයට ආ තල්මසුන්

බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිරිත දිග වෙරළ තීරයට තල්මසුන් 150 කට අධික පිරිසක් පැමිණ සිටිනවා. වෙරළ තීරයට පැමිණ…

ලෝක කුසලානය ඔස්ට්‍රේලියාවට

2023 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය හිමිකරගැනීමට ඔස්ට්‍රේලියාව සමත්විය. ඔස්ට්‍රේලියාව ලෝක කුසලානයක් හිමිකරගන්නේ 6 වන වරටය. මීට පෙර…