සජබ මුල්කිරිගල ‘මුල් ගල’ ගැලවේ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මුල්කිරිගල ආසනයේ සමගි ජන බලවේගයේ සංවිධායක ලෙස කටයුතු කළ නිමල් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ මහතා අද (21)…