සන්නස්ගල අත්අඩංගුවට

උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල මහතා කඳාන පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔහු වැලිසර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.…