උදයංග වීරතුංගට විදෙස් ගතවීමට අවසර

රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතුංගට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද (23) විදෙස් ගතවීමට අවසර…