බස් ගාස්තුව අඩු වෙයි ද? අවසන් තීන්දුව මෙන්න

පසුගිය දා සිදුකළ ඉන්ධන මිල සංශෝධනයත් සමග ලංකා සුදු ඩීසල්වල මිල රුපියල් 30කින් පහළ දැමුවා. කෙසේ…

තෙල් මිල අඩු වෙයිද ? – මෙන්න ලැබෙන ආරංචි

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය මිල සංශෝධනය අද (30) රාත්‍රියේ සිදු වීමට නියමිතයි. ඉන්ධන මිල සංශෝධනයක් අවසන් වරට…

ඉන්ධන මිල වෙනස් වෙයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය…