ක්‍රිෂ්ණා දෙවියන් වෙනුවෙන් ඉන්දීය අගමැතිවරයා මුහුදු පතුලේ පූජාවක.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ඊයේ සුවිශේෂී දේව පූජාවකට එක්වු බව වාර්තාවේ. ගුජරාට් ප්‍රාන්තයට ඔබ්බෙන් අරාබි මුහුදේදී…