ඈන් කුමරිය සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර හමුවක්.

තෙදින නිළ සංචාරයක් අරඹමින් අද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය මීට සුළු මොහොතකට පෙර…

ඈන් කුමරිය ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජනවාරි 10 වෙනිදා ඇරඹේ.
වසර එකොළහකට පසු මෙරටට එන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීයයා ඇයයි.

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය 2024 ජනවාරි මස 10 දින ශ්‍රි ලංකාවේ සංචාරය ආරම්භ කිරීමට නියමිතබව වාර්තාවේ. ඇය…