දමිතාට සහ ඇගේ සැමියාට ඇප

මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් ජනප්‍රිය නිළි දමිතා අබේරත්නට සහ ඇගේ සැමියාට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඇප…