ආසියානු රග්බි තරගාවලියේ පළමු කොටසේ ශූරතාවය ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු රග්බි තරගාවලියේ පළමු කොටසේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වුණා. ඒ කසකස්තානයට එරෙහිව ලකුණු…