පොහොට්ටු මන්ත්‍රීවරයෙක් සජිත් ලඟට

ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසංක නවරත්න අද (4) විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස හමුවී සමාජ…