අල්කයිඩා සංවිධානයට සහය දුන් ශ්‍රි ලාංකිකයන් හතර දෙනෙකුට ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තු .

අල්කයිඩා ත්‍රස්ත සංවිධානයට ආධාර අනුබල දුන් බවට සැකකරන දැනට විදේශගතව සිටින බව කියන සැකකරුවන් 4 දෙනෙකු…