අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් අද රාත්‍රියේ

වප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය වන අද (28) දිනයේ අර ද චන්ද්‍රග්‍රහණයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ට…