විදුහල්පතිනිය එපා කියා අම්බලන්ගොඩ පාසලක විරෝධතාවක්

අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය ඉවත්කරන ලෙස රජයට බලකරමින් අද (11) උදැසන එම විද්‍යාලය ඉදිරිපිට ගාලු –…