ගාන්ධි ඝාතනයේ වරදකරුවන් ලංකාවට

රජිව් ගාන්ධි ඝාතනයේ වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයන් අද (03) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි.

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් සමාව ලබා සිටි ඔවුන් විශේෂ කඳවුරක රඳවා සිට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.