වී වගාව වනසන්නට හඳුනා නොගත් පණුවෙක්

වී වගාව ආශ්‍රිතව, හදුනා නොගත් පණුවිශේෂයක් හේතුවෙන් වගාබිම් රැසක් විනාශ වීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇතිබව ගොවීහු පවසති. මෙම හානිය පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කවල වැඩි වශයෙන් දැකගත හැකි බව ඕවුහු පවසති.

වර්ණ කිහිපයකින් යුත් මෙම පණු විශේෂය සේනා දළඹුවා මෙන් කෙටි කාලයක් තුළ ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පූදින ගොයම් කරල් විනාශ කරන බවට හදුනාගෙන ඇත.

දිනෙන් දිනම මෙම පණු ගහණය ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ගොයම් ගස් සුදු පැහැ වී සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්ව ඇත. මෙම හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම හෝ ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තු නිසි පියවර නොගතහොත් ඉදිරියේ දී විශාල හානියක් සිදුවන බවට ගොවීන් චෝදනා කරයි.

දැහැමි මධුෂිකා