ජල විදුලි ජනනය පහත බසී.

වර්තමානයේ පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් සහ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ප්‍රමාණවත් වර්ෂාපතනයක් නොලැබීම හේතුවෙන් තාප විදුලිය නිෂ්පාදනය 57% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය (CEBEU) පවසයි.

CEBEU සභාපති සෞම්‍ය කුමාරවඩු පවසනුයේ, ජල විදුලි උත්පාදනය වසර මුලදී
එහි සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් දක්වා ළඟා වූ බවයි. කෙසේ වෙතත් වියළි කාලගුණ තත්ත්වය ආරම්භ වීමත් සමඟ මේ වනවිට ජලවිදුලි ජනනය 87% දක්වා අඩුවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව තාප විදුලි උත්පාදනය සියයට 56.7ක් වන අතර ඉන් සියයට 45ක් ඉන්ධන භාවිතයෙන් ජනනය වන අතර ඉතිරි විදුලි නිෂ්පාදනය දැවි තෙල් භාවිතයෙන් සිදු වෙයි.

මීට අමතරව, නොරචෝලේ ලක්විජය බලාගාරය, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත විදුලි නිෂ්පාදනයට දායක වෙමින්, මෙගාවොට් 900ක් පමණ උත්පාදනය කරමින් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටිනා බව ලං.වි.ම ඉංජිනේරු සංගමය පවසයි .