ඇමැති මනුෂගේ සහ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් Galle Cricket Carnival ආරම්භ වේ

ගමේ ක්‍රීඩකයින් ජාතික තලයට යොමු කිරීමටත් වැඩපිළිවෙලක්

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනතාව අතරට ගෙන යමින්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගම් මට්ටමින් දක්ෂතා දක්වන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට ජාතික තලයේ අවස්ථාව විවෘත කරදීම අරමුණු කරගනිමින් පැවැත්වෙන Galle Cricket Carnival හි අවසන් මහා තරගාවලිය අද උදෑසන බද්දේගම කුම්මේ ක්‍රීඩාංගනයේදී කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතාගේ සහ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතාගේ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අනුග්‍රහය ඇතිව ක්‍රියාත්මක Galle Cricket Carnival හි මූලික අදියරේ තරග ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් පසුගිය මාස කිහිපය පුරාම පැවැත්විණි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් ජයග්‍රහණය කරනු ලැබූ කණ්ඩායම් අද දිනයේදී පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගාවලිය සදහා සුදුසුකම් ලබා තරග කරනු ලබයි.

අවසන් මහා තරගයට සමගාමීව ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් තරු සහභාගී වන ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

Galle Cricket Carnival ආරම්භ කරමින් අදහස් දැක්වූ කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා මෙසේ පැවසුවේය.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු, සුපිරි ක්‍රිඩක සනත් ජයසූරිය ඇතුළු ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයින් එකතු කරගෙන පුන්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් තරගාවලි පැවැත්වූවා. කළුතරින් ආරම්භ කරලා, බදුල්ලට ගිහිල්ලා මේ වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එය පවත්වනවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා සමග එකතුවෙලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් අපි තරග පවත්වනු ලැබුවා. පසුගිය කාලයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යම් කිසි පසුබෑමක් ඇතිවෙලා තිබුණ නිසා ක්‍රීඩා ඇමැතිතුමා සහ සනත් ජයසූරියලා වගකීම් භාරගත්තාට පස්සේ ජයග්‍රාහී තැනකට අරගෙන එන්න හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒත් එක්කම දක්ෂ ක්‍රීඩකයින්ට අවස්ථාව ලබාදීමට අපි කටයුතු කරනවා. අද දිනයේදී දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීම සදහා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නිලධාරීනුත් මෙතැනට පැමිණ සිටිනවා. එසේ තෝරා ගන්නා ක්‍රීඩකයින් පුහුණු සැසි සදහා යොමු කරලා ජාතික කණ්ඩායමට යොමු කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් මේ හරහා ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරියද මෙහිදී අදහස් දක්වනු ලැබීය.