සමහන් ජපානය අල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ශාකෞෂධීය නිෂ්පාදකයා වන Link Natural Products (Pvt.) Ltd විසින් සිය ප්‍රධානතම ශාකෞෂධීය නිෂ්පාදනය…

පොලිස් නිලධාරියා පැදවූ මෝටර් රථය ප්‍රපාතයකට පෙරළෙයි

රිවස්ටන් මාතලේ මාර්ගයේ 29 කිලෝමීටර් කණුව ආසන්නයේදී මෝටර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන සිදුවූ අනතුරකින් කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට…