සජිත් ආරම්භ කළ වැඩ ‘අවසන් කරන්න’ රුපියල් මිලියන 15,244ක් ඉල්ලයි

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවාස අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටියදී වැඩ ආරම්භ කර අවසන් නොකළ නිවාස 44,053ක වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 15,244.58 ක මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

මෙම ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව කී ඇමතිවරයා එම නිවාසවල ඉදිකිරීම් මේ වසරේ අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කර තිබුණා.

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවාස විෂයභාර අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ 2015-2019 කාලයේ නිවාස වැඩසටහන් 7ක් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන, විසිරි ණය වැඩසටහන, ග්‍රාම ශක්ති විසිරි ආධාර, විරු සුමිතුරු, වකුගඩු ආධාර, ගංවතුරෙන් හානි වූ උතුරේ නිවාස ඉදිකිරීම මෙම ව්‍යාපෘති 7 වනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!