ග්‍රාම නිලධාරීන් වර්ජනය ගැන ගත් දැඩි තීරණය

ග්‍රාම නිලධාරීන් හෙට (27) සහ අනිද්දා (28) දිනවලදී සියලුම රාජකාරීවලින් ඉවත්ව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ බව සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය විසින්.

ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සභාපතිවරයා පැවසුවේ ඔවුන් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක කර ඇති අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට අමතරව මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමර්ගය ගෙන ඇති බවයි.

ඔවුන් රජයට බල කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ තම සේවා ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරදෙන ලෙසත් 2016යෙන් පසු වැඩි නොකළ ගමන් වියදම් දීමනාව හෝ ඉන්ධන දීමනාව හෝ කුමක් හෝ දීමනාවක් වැඩි කර දෙන ලෙසයි.

මෙම දීමනා කිසිවක් අයවැය වෙනතුරු ලබාදීමට නොහැකිනම් යම් දීමනාවක් ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටී.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!