බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරේ

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ (29) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විසුරුවා හැර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මැතිවරණයක්…