මාර්තු 17 වැනි දා උපන් අයට විශේෂ අවස්ථාවක්

එළැඹෙන මාර්තු 17 වැනි දා ට ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කර වසර 28ක් සම්පූර්ණ…

රාජකීය – තෝමස් දෙවිදුහලටම අද සුවිශේෂී දවසක්

ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාල අතර ‘නිල් මහ සටන’ ක්‍රිකට් තරගය කොළඹ එස්.එස්.සී ක්‍රීඩාංගණයේ…