ප්‍රතිවාදීන් 10,000 හිරේ දමා සීක් හසීනා බංග්ලාදේශ මැතිවරණය ජයගනී

බංග්ලාදේශ මහ මැතිවරණයෙන් අගමැතිනී සීක් හසීනා සහ ඇය නායකත්වය දෙන අවාමි ලීගය පහසු ජයක් හිමි කරගත්තේය.…