බලංගොඩ නායයාමෙන් එකම පවුලේ හතර දෙනෙක් මියයයි

ඉරිදා රාත්‍රියේ බලංගොඩ ගවරංහේන ප්‍රදේශයේ සිදුවූ නායයාමට ලක්වූ නිවසේ පදිංචිකරුවන්ගේ සිරුරු අද සොයාගැනීමට හැකිවූ බව සහන…

බලංගොඩ නාය යාමෙන් එකම පවුලේ හතරක් අතුරුදහන්

බලංගොඩ, ගවරංහේන ප්‍රදේශයේ ඊයේ රාත්‍රී සිදුවූ නාය යමක් නිසා එකම පවුලේ පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති…