කෝලි අභිබවා බාබර් අසාම් පළමු තැනට

පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ නායක බාබර් අසාම් පන්දුවාර 20 යි 20 ජාත්‍යන්තර තරගවල වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්ව…