ජනපති ඉදිරියේ අභිෂේක ලැබූ රුවැත්තියෝ

”වසත් සිරිය – 2024” සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ…