අන්තරේට ජල ප්‍රහාරයක්.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවයකට ලිප්ටන් වටරවුම අසලදී පොලීසිය ජල ප්‍රහාරයක් එල්ලකරන ලද…

”පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වසා දමනු” අන්තරේ අළුත් සටනක් අරඹයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර පාසැල් සහ පුද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල වලට වලට එරෙහිව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය…