ප්‍රවීණ සංගීතඥ ආනන්ද පෙරේරා දිවි ගමන නිම කරයි

ප්‍රවීණ සංගීතඥයෙකු වන ආනන්ද පෙරේරා මහතා මහනුවර ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.. ඒ…