බස් රථ දෙකක් ගැටී 33ක් රෝහලේ -ඒ අතර සිසුන් 25ක්

අක්කරයිපත්තුව අම්පාර මාර්ගයේ සිසුසැරිය බස්රථයක් හා ලංගම බස් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් බිහිසුණු අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.…

දරු දෙදෙනාව මරා දැමූ ‘නරුම පියා’ තමන්ගේ ගෙලත් කපා ගනී

පියෙකු සිය දරුවන් දෙදෙනා ඝාතනය කර තමන්ද දිවි නසාගැනීමට උත්සාහ කළ පුවතක් අම්පාර පෙරියනිලාවේලි ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවනවා.…