මගීන්ට මරු කැඳවූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් සම්බන්ධයෙන් ගුවන් සමාගමක් වරද පිළිගනී

මගීන් 346 දෙනෙකුට මරු කැඳවමින් 2018 වසරේ සහ 2019 වසරේ සිදුවූ බෝයිං 737 මැක්ස් වර්ගයේ ගුවන්…

ගුවන්යානයක් අනතුරට ලක්වීමෙන් පුද්ගලයින් 10කට තුවාල

සෙනගල්හි ඩකාර් ගුවන් තොටුපළේ දී ගුවන්යානයක් ධාවන පථයෙන් ලිස්සාගොස් අනතුරට ලක් වීමෙන් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු තුවාල…