දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාගේ මරණය ගැන බිරිඳ කියන කතාව

හදිසියේ ඇති වූ හෘදයාබාධයකින් සැමියා මිය ගොස් ඇති බව වෛද්‍යවරුන්ගෙන් දැනගන්නට ලැබුණු බවත් සිය සැමියාගේ මරණය…