ඊශ්‍රායලය ගැන අසත්‍ය පුවතක් පැතිරේ – රැකියා අපේක්ෂිත ඔබ රැවටෙන්න එපා

ඉරාන ජනාධිපතිවරයා ලංකාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීමත් සමග මෙරට ශ්‍රමිකයන් රැගෙන යාමට ඊශ්‍රායලයේ සිට මෙරටට පැමිණි ගුවන්…