ප්‍රවීණ පුවත්පත් කලාවේදී ඒ.ඩී රංජිත් කුමාර දිවි සැරිය නිම කරයි

ප්‍රවීණ පුවත්පත් කලාවේදී ඒ.ඩී රංජිත් කුමාර අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. ඒ මහතා මියයන විට 77වන වියේ පසුවුණා.…