பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை 2023-08-08

இலங்கை தேசிய வளிமண்டலவியல் நிலையத்தின் முன்னறிவிப்பு பிரிவால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை திகதி :2023-08-08

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன