பயங்கரவாதச் சட்டம் உலக நாடுகளுக்கு அறிவிப்பு

இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டமூலம் தொடர்பில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து வெளிநாட்டு உயர்ஸ்தானிகர்கள்இ தூதுவர்கள் மற்றும் இராஜதந்திர பிரதிநிதிகளுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்கான விசேட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது.
நீதிஇ சிறைச்சாலை விவகாரங்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்இ ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிஇ கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக் ஷ இந்த திருத்த சட்ட மூலம் தொடர்பாக விளக்கமளித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பான நிகழ்வு வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சில் அமைச்சர்; ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி, அலி சப்ரி, தலைமையில் இடம்பெற்றது.

Media Release

Foreign Minister and Minister of Justice brief the Diplomatic Corps on

the draft Anti-Terrorism Bill

A Diplomatic briefing was convened at the Ministry of Foreign Affairs for the Colombo-based diplomatic corps on current developments related to the draft Anti-Terrorism Bill, on 01 September 2023. Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms Dr. Wijeyadasa Rajapaksa and Minister of Foreign Affairs Ali Sabry addressed the briefing. State Minister of Justice Anuradha Jayarathna, Foreign Secretary Aruni Wijewardane, Secretary Ministry of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms Wasantha Perera and Additional Solicitor General Nerin Pulle were associated with the briefing.

At the outset, Minister Sabry recalled that the Prevention of Terrorism Act (PTA) was amended in 2022 following extensive deliberations with all relevant stakeholders including the civil society, taking into consideration the constructive comments and concerns expressed by domestic and international stakeholders.

Minister Sabry outlined the steps taken by the Government to ensure that the draft anti-terrorism legislation addresses national security requirements while upholding international standards and best practices. He highlighted the transparent and open consultative process that was followed in in evolving the latest draft, including the consideration of views expressed by the public, civil society and international partners. The Minister informed that, following discussions on the suggested amendments, the Bill will be presented to the Cabinet for approval, and that once it is re-gazetted, any person will be able to petition to the Supreme Court with regard to the constitutionality of the Bill.

Minister Rajapaksa briefed the participants on the initiative taken by the Ministry of Justice to actively reach out to the public to receive further views, pursuant to the decision of the Cabinet. He said that concerns relating to the admissibility of confessions, detentions orders and the definition of terrorism were considered during the deliberations. The Minister explained as to how these concerns have been addressed in the draft legal framework.

Additional Solicitor General Pulle presented the salient features of the draft legal framework and said that the Counter Terrorism Bill of 2018, the report of the Commission of inquiry on Easter Sunday as well as observations made by the Bar Association of Sri Lanka (BASL) and the international community, were among the elements considered in developing the framework. He said the new draft seeks to ensure protection of Fundamental Rights such as freedom of expression and will not include the death penalty, while judicial oversight will be ensured throughout detention. The draft Bill will be subject to approval of the Cabinet and subsequent procedures as per the Constitution.

Following the briefing, the members of the diplomatic corps engaged in a constructive discussion and appreciated the regular briefings to the diplomatic corps on relevant developments in Sri Lanka.

Ministry of Foreign Affairs

Colombo

01 September 2023

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன