இலங்கை நகரங்களுக்கான வானிலை 26.08.2023

இலங்கைநகரங்களுக்கானபொதுவானவானிலை முன்னறிவிப்பு,

தேசிய வளிமண்டலவியல் நிலையத்தின் முன்னறிவிப்புபிரிவால் 2023 ஓகஸ்ட் 26 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது.

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன