இலங்கை நகரங்களுக்கான  பொதுவான வானிலை

இலங்கை நகரங்களுக்கான  பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு , தேசிய வளிமண்டலவியல் நிலையத்தின் முன்னறிவிப்பு பிரிவால்  2023 ஓகஸ்ட்16ஆம் திகதி பிற்பகல் 04.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.  

அடுத்த 36 மணித்தியாலங்களுக்கானபொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு

.

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன