இன்றைய (18) வெளிநாட்டுநாணயமாற்றுவிகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (18.08.2023) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன