ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් පාරිභෝගිකයින්ට විශේෂ නිවේදනයක්

තායිලන්තයේ ඉවත් කරන ලද පැරණි ජල නළයක ඡායාරූපයක් භාවිත කරමින් ජල පාරිභෝගිකයින් නොමඟ යැවීමට සහ බියට පත් කිරීමට තත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා

එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ, සමාජ මාධ්‍යවල සහ වෙබ් අඩවිවල අභ්‍යන්තර පෘෂ්ටයේ ලවණ තැන්පත් වීමෙන් දුර්වර්ණ වී සහ අවහිර වී ඇති ජල නාලයක ඡායාරූපයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් එය ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සතු නළ පද්ධතියට අයත් බව හඟවමින් අසත්‍ය තොරතුරු ජනගත කිරීමට උත්සහ කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන බවයි.

එසේම එවැනි ජල නළයක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය භාවිතා නොකරන අතර එය තායිලන්තයේ පැරණි ජල නළයක් වී ඇති බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

කලටුවාව ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට පැමිණෙන සම්ප්‍රේෂණ නළය හදිසි අනතුරකින් පුපුරා යාම නිසා ඇතිවූ ආපදා තත්ත්වය පසුබිම් කරගෙන මෙම ප්‍රවෘත්තිය පලකළ බවත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අවධාරණය කරනවා.

ඇතිවූ හදිසි ජාතික ආපදාවකදී සිය මාධ්‍ය ජාලවල නැරඹුම් සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට දරණ මෙම සදාචාර විරෝධී උත්සාහයන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය හෙළා දකින බවත් ,මෙවැනි අසත්‍ය තොරතුරු නිසා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් ලබාදෙන පිරිසිදු ජාලය පිලිබඳ කිසිදු අනියත බියක් ඇතිකර නොගත යුතු බව ඔවුන් දැනුම් දෙනවා.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!