විලී වොන්කාගේ අලුත්ම චොක්ලට් ෆැක්ට්‍රියෙන් යලි හමුවෙමු

“චාර්ලි සහ චොක්ලට් කම්හල “(Charlie and the chocolate factory )කියන්නේ හැමෝම ආදරය කරන සහ පරිකල්පන රසයෙන් අනූන පොතකි. එහි රචකයා වූ රෝල්ඩ් ඩාල් යනු කුඩා දරුවන් උදෙසා දරුවන්ගේම ලෝකයක් නිර්මාණය කරමින්, දරුවන්ගේ පරිකල්පනයන්ට උචිත ලෙස කෘති නිර්මාණය කළ අයෙකි. මහලු මිනිසෙක් කුඩා දරුවන් එතරම් සතුටු වන ආකාරයට කෘති නිර්මාණය කිරීම පුදුම සහගත වන්නේ මිනිසුන් වයසින් …

විලී වොන්කාගේ අලුත්ම චොක්ලට් ෆැක්ට්‍රියෙන් යලි හමුවෙමු Read More »