ජාතික අවම වැටුප පන්දාහකින් වැඩි කරන්න යෝජනා

ජාතික අවම වැටුප රුපියල් 5000කින් වැඩි කිරීම සඳහා ජාතික අවම වේතන පනත සංශෝධනය කිරීමට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කර මහතා විසින් ගෙන ආ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට රුපියල් 12,500ක පවතින අවම ජාතික වැටුප සිට රුපියල් 17,500 දක්වා ඉහළ දමන ලෙසයි අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ. මේ අතර ජාතික අවම …

ජාතික අවම වැටුප පන්දාහකින් වැඩි කරන්න යෝජනා Read More »