නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විහාරමහාදේවී උද්‍යානයේ අයිතිය අතහරී.

විහාරමහා දේවි උද්‍යානය නැවත කොළඹ මහ නගර සභාවට පවරන ලෙස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පසුගියදා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් දුන්නේය. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කළ සමයේදී මෙම උද්‍යානය නූතන ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි නවීකරණය කිරීමට කටයුතු කළේය. ඒ අනුව එතෙක් කොළඹ මහ නගර සභාව යටතේ …

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විහාරමහාදේවී උද්‍යානයේ අයිතිය අතහරී. Read More »