මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිට රනිල්ගේ සුභ පැතුම්.

මාලදිවයිනේ නව ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මුයිසු එම ධුරයේ දිවුරුම්දීමේ උත්සවය ඊයේ මාලේහීදි පැවති අතර ඊට සහභාගීවූ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය උණුසුම් සුභපැතුම් මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්වූයේය. මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වන ලෙස අසල්වැසි රටවල නායකයින් ඇතුළු අමුත්තන් 3000කට අධික පිරිසකට ආරාධනා කර තිබූ බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි. නව ජනාධිපති මුයිසු, සිය සමාරම්භක දේශනයේදී, …

මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිට රනිල්ගේ සුභ පැතුම්. Read More »