ශ්‍රී ලංකාවේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉතාලියේදීත් වලංගුයි

ඉතාලියේ රැකියාවල නිරත වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු මෙරට වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රය එරටදී භාවිත කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාලි තානාපතිනි රීටා මනෙල්ලා එකගතවය පලකර ඇත. අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ සමග පැවති සාකච්චාවකදී ඇත මෙම එකඟතාව පළ කරන ලදි . ඉතාලියේ රැකියාවල නිරත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙතෙක් …

ශ්‍රී ලංකාවේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉතාලියේදීත් වලංගුයි Read More »