ඇඟළුම් අපනයන ආදායම පහළට, විදෙස් ප්‍රේෂණ ඉහළට

ඇඟලුම් අපනයන ආදායම් සැලැකිය යුතු ලෙස පහළ යාමත් සමඟ 2023 පෙබරවාරි මාසයේ දී කාර්මික භාණ්ඩ අපනයන ආදායම, 2022 වසරේ පෙබරවාරි මාසයට වඩා පහළ ගොස් ඇති බව එම වාර්තා පෙන්වා දෙයි. ගෝලීය වශයෙන් පැවැති අහිතකර ආර්ථික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඇඟලුම් අපනයනය කරන ප්‍රධාන වෙළෙඳපොළවල ඉල්ලුම පහත වැටීම ඊට ප්‍රධාන හේතුවක්ව ඇති බව එම වාර්තාවේ දැක්වෙයි. 2023 වසරේ …

ඇඟළුම් අපනයන ආදායම පහළට, විදෙස් ප්‍රේෂණ ඉහළට Read More »