ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට කෙන්යාවෙන් පූර්ණ හමුදා ගෞරව

කෙන්යාවේ ආරක්‍ෂක අංශ ප්‍රධානී ජෙනරල් ෆ්‍රැන්සිස් ඔමොන්ඩි ඔගොල්ලා විසින් සිදු කළ ආරාධනයකට අනුව මෙරට ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කෙන්යාවේ නිල සංචාරයක නිරත වී තිබෙනවා. එම සංචාරයේ අරමුණ බව ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී කාර්යාලයේ මාධ්‍ය අංශය පෙන්වා දෙන්නේ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මඟපෙන්වීම අනුව ශ්‍රී ලංකාව සහ අප්‍රිකානු කලාපීය රටවල් අතර ආරක්‍ෂක සහයෝගීතාව ශක්තිමත් …

ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට කෙන්යාවෙන් පූර්ණ හමුදා ගෞරව Read More »