දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය යලි නිරීක්ෂණයට

ඓතිහාසික දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය පිළිබඳ නැවත අධ්‍යයන කටයුතු ආකාර 3කින් සිදු කිරීමට වර්තමාන පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. සෙල්ලිපිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා පත්කළ විශේෂඥ කමි‍ටුවේ ප්‍රධානි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසන්නේ, ප්‍රථම අදියරයේ දී අධි තාක්ෂණික උපකරණ යොදාගෙන ඩ්‍රෝන කැමරා ආධාරයෙන් ස්කෑන් පිටපත් ලබා ගැනීමත් ඒවා විශ්ලේෂණය කර අර්ථකථන සැපයීමත් …

දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය යලි නිරීක්ෂණයට Read More »